Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sinirbilimde Görüntüleme İle Üç Boyutlu (3B) Modelleme ve Simülasyon: Öğretim Teknolojileri Perspektifi

18. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2020, cilt.1, ss.24

Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Ortamına İlişkin BÖTE Öğrencilerinin İhtiyacı

International Computer and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012

Solo Modeli ile Uzamsal Görselleştirme Becerilerinin Ölçülmesi

Matematikçiler Derneği 10. Matematik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2011

Web-based Forums: Effects of Their Use on Students’ Success

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Chesapeake, VA, Amerika Birleşik Devletleri, 15 Ekim 2007, ss.2308-2315

What People in Turkey Think About E-Learning? Their Awareness and Preferences

International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, Eskişehir, Türkiye, 13 Eylül 2006

Bilgisayar Okur-Yazarlığı Dersinin Aday Öğretmenlerin Davranış ve Tutumlarına Etkisi

1. Uluslararası Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 14 - 16 Ekim 1999

Effects of a computer literacy course on pre-service secondary teachers’xx attitudes and self-efficacy

International Conference on Mathematics/Science Education and Technology, San-Antonio, Kuzey Mariana Adaları, 01 Mart 1999, ss.57-62

Screen Miniatures as Icons for Backward Navigation in Content-Based Software

National Convention of the Association for Educational Communications and Technology [AECT], 10 Şubat 1999, ss.429-436

A Study on Mixing by Histogram Analysis

IX. Chemistry and Chemical Engineering Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 - 24 Eylül 1993

Kitap & Kitap Bölümleri

Perceptions of Students and Teachers about the Use of E-Learning

Adaptation, Resistance and Access to Instructional Technologies: Assessing Future Trends In Education, Steven D’xxAgustino, Editör, IGI Global, Hershey, PA, ss.53-74, 2010