Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

  • 2015 - 2017 Araştırmacı

    Technische Universitaet München, Life Sciences

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans advanced topics in physical chemsitry

  • Lisans General Chemsitry