Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A relational understanding of regeneration in heritage geographies Sustainability, community needs and governance

REGENERATION, HERITAGE AND SUSTAINABLE COMMUNITIES IN TURKEY: CHALLENGES, COMPLEXITIES AND POTENTIALS, ss.48-69, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Is sustainable community development possible or only a dream in Turkey? Conclusions

REGENERATION, HERITAGE AND SUSTAINABLE COMMUNITIES IN TURKEY: CHALLENGES, COMPLEXITIES AND POTENTIALS, ss.241-263, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

While making Istanbul a global city, what has happened in the heritage geographies?

REGENERATION, HERITAGE AND SUSTAINABLE COMMUNITIES IN TURKEY: CHALLENGES, COMPLEXITIES AND POTENTIALS, ss.97-131, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sustainability, community needs and governance in the regeneration policy agenda of Turkey

REGENERATION, HERITAGE AND SUSTAINABLE COMMUNITIES IN TURKEY: CHALLENGES, COMPLEXITIES AND POTENTIALS, ss.70-96, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

'Sustainable community' as an evolving notion

REGENERATION, HERITAGE AND SUSTAINABLE COMMUNITIES IN TURKEY: CHALLENGES, COMPLEXITIES AND POTENTIALS, ss.17-47, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A 'transforming community' in Fener and Balat

REGENERATION, HERITAGE AND SUSTAINABLE COMMUNITIES IN TURKEY: CHALLENGES, COMPLEXITIES AND POTENTIALS, ss.160-191, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Challenges, complexities and potentials of regenerating historic neighbourhoods and building sustainable communities in Istanbul

REGENERATION, HERITAGE AND SUSTAINABLE COMMUNITIES IN TURKEY: CHALLENGES, COMPLEXITIES AND POTENTIALS, ss.219-240, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A 'demolished community' in Sulukule

REGENERATION, HERITAGE AND SUSTAINABLE COMMUNITIES IN TURKEY: CHALLENGES, COMPLEXITIES AND POTENTIALS, ss.132-159, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Regeneration, Heritage and Sustainable Communities in Turkey Challenges, Complexities and Potentials Introduction

REGENERATION, HERITAGE AND SUSTAINABLE COMMUNITIES IN TURKEY: CHALLENGES, COMPLEXITIES AND POTENTIALS, ss.1-16, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

'Self-motivated and governing community' in Kuzguncuk

REGENERATION, HERITAGE AND SUSTAINABLE COMMUNITIES IN TURKEY: CHALLENGES, COMPLEXITIES AND POTENTIALS, ss.192-218, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A MICRO-SCALE ASSESSMENT MODEL OF WALKABILITY FOR MORE LIVEABLE CITIES

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.34, ss.231-265, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

More inclusive than before?: The tale of a historic urban park in Ankara, Turkey

URBAN DESIGN INTERNATIONAL, cilt.20, ss.195-221, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Challenges and conflicts in achieving sustainable communities in historic neighbourhoods of Istanbul

HABITAT INTERNATIONAL, cilt.35, ss.295-306, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DEVELOPING SUSTAINABLE COMMUNITIES IN HISTORIC NEIGHBOURHOODS OF ISTANBUL

TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE, cilt.102, ss.205-219, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

HOW TO SHAPE UP CONSERVATION-LED REGENERATION INITIATIVES REGARDING COMMUNITY NEEDS'

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.27, ss.201-221, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Public spaces of post-industrial cities and their changing roles

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.24, ss.115-137, 2007 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Questioning inclusivity of public spaces in post industrial cities The case of Haymarket Bus Station Newcastle upon Tyne

Metu Journal Of The Faculty Of Architecture, cilt.22, ss.1-24, 2005 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

'Evolving' or 'lost' identity of a historic public space? The tale of Genclik Park in Ankara

JOURNAL OF URBAN DESIGN, cilt.22, ss.520-543, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Changing and Transforming Public Spaces af Post-Industrial Cities

PLANLAMA-PLANNING, cilt.26, ss.193-203, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Kamusal sanatın kamusallığı Erişim actor fayda yaklaşımı

IDEALKENT, ss.220-255, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Less public than before? Public space improvement in Newcastle city centre

WHOSE PUBLIC SPACE?: INTERNATIONAL CASE STUDIES IN URBAN DESIGN AND DEVELOPMENT, ss.21-50, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Questioning the publicness of public spaces in post industrial cities

Traditional Dwellings and Settlement Review, cilt.16, ss.75-91, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de arazi politikaları eşliğinde Arsa Ofisi

BELEDİYELER, ss.27-35, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuruluşundan bugüne Arsa Ofisi

ADA-KENTLİYİM, ss.92-96, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kent planlamasında kamu arazileri

PLANLAMA-PLANNING, ss.44-47, 1995 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Interplay between party politics and social cohesion: Metamorhosis of a historic park in Ankara

AESOP Annual Congress (Planning for Transition), VENEDİK, İtalya, 9 - 13 Temmuz 2019

Analyzing safety toward a walkable campus: A case-study of Middle East Technical University (METU)

AESOP Annual Congress (Planning for Transition), VENEDİK, İtalya, 9 - 13 Temmuz 2019

Interplay between party politics and park identity: The case of Gençlik Park, Ankara

X-Larch 2018 Park Politics-International Conference, Vienna, Avusturya, 7 - 09 Haziran 2018, ss.116-120

Searching for the roles of place-makers in valuing heritage: Cases from China.

International Workshop and Networking Meeting, Napoli, İtalya, 8 - 09 Kasım 2016, ss.25

Walkability as an urban design strategy for revitalization of historic city centers

International Symposium: Designing Urban Design: Towards a Holistic Perspective, 4 - 06 Ekim 2016, ss.72-76

Why configurating identity of historic public spaces

2nd International Conference on Changing Cities: Spatial, Design, Landscape and Socio-economic dimensions, 22 - 26 Haziran 2015, ss.1-10

Sustainable community assessment in a suburban residential neighbourhood

UPAD 2014 International Urban Planning, Architecture and Design Congress. (Urban Transformation: Economic, Social and Physical Aspects)., 8 - 11 Mayıs 2014, cilt.1, ss.193-205

Evolving inclusivity of a historic urban park in the rapidly growing urbanscape of Ankara

Urban Affairs Association 43rd Annual Conference (Building the 21st century city), 3 - 06 Nisan 2013

Increasing walkability capacity for livable historic city centers the case of Mersin

‘Liveable Cities: 25th International Building and Life Fair and Congress, 27 - 31 Mart 2013

Tarihi mahallelerde kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir topluluk gelişimi

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu (Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları), Türkiye, 8 - 09 Aralık 2011, ss.399-410

How to achieve sustainable conservation in the historic housing neighbourhoods of Istanbul

14th International Planning History Society (IPHS) Conference, 12 - 15 Temmuz 2010, cilt.2, ss.265-275

Evolving roles of public spaces in post industrial cities

European November Conference 2010: Public Space and the Challenges of Urban Transformation in Europe: Politics and Culture, 10 - 11 Temmuz 2010, ss.1-6

Controversies contrasts and challenges in achieving sustainable communities in historic housing sites of Istanbul

22nd European Network for Housing Research (Urban Dynamics and Housing Change), 4 - 07 Temmuz 2010, ss.1-12

Community needs versus conservation policies in historic housing sites

IAPS-CSBE ‘Culture & Space in the Built Environment Network’ and IAPS-Housing Network (Revitalising Built Environments: Requalifying Old Places for New Uses), 12 - 16 Ekim 2009

Borderlines in the regeneration of rejected urban spaces The cases of Hamburg and Vienna

ECLAS Conference (Landscape & Ruins Planning and Design for the Regeneration of Derelict Places, 23 - 27 Eylül 2009, ss.14-15

How to balance the multiple roles of public spaces

Landcape-Great Idea! X-LArch III, 29 Nisan - 01 Mayıs 2009, ss.92-96

Bolonya Bildirgesi ve ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü eğitim programı

Türkiye Planlama Okulları Birliği 2. Koordinasyon Toplantısı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Buluşması, Türkiye, 6 - 07 Temmuz 2006, ss.169-186

From market places to place marketing spaces Changing inclusivity of evolving public spaces

UIA 2005 Istanbul – XXII World Congress of Architecture (Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS), 3 - 07 Temmuz 2005

New generation public spaces How inclusive are they

Open Space: People Space Conference, 27 - 29 Ekim 2004

Public spaces as means of city marketing

World Congress: Cities & Markets, shifts in urban development, 5 - 08 Ekim 2003

Regenerating and marketing cities and their public spaces A British way

International Conference Public Arts and Urban Design, Interdisciplinary and Social Perspectives, 2 - 04 Ekim 2003, ss.21-36

Public spaces in Britain as the tools of urban regeneration schemes

International 14th Urban Design and Implementations Symposium (Urban Regeneration and Urban Design), 28 - 30 Mayıs 2003, ss.192-204

Kent planlamada kamu arazileri

Özelleştirme ve Kamu Arazileri Sempozyumu, Türkiye, 27 Nisan 1995, ss.27-33

Kitap & Kitap Bölümleri

Endüstri-sonrası kentlerin tarihi ve kültürel miras alanlarında yer kimliği sorunsalı: Devingen ve evrimsel yaklaşımlar ışığında kuramsal bir çerçeve

Şehir ve Şehir Yönetimi, Rasim Akpınar,Kamil Taşçı,Volkan İdris Sarı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.359-380, 2019

Regenerative Urbanism: Envisioning New Agents for Planning and Designing of Urban Space

Regenerative Urbanism, Müge Akkar Ercan, Editör, IDEALKENT, Ankara, ss.11-22, 2019

The role of public spaces on social cohesion and inclusivity: Metamorphosis of a historic park in Ankara, Turkey

Public Space Design and Social Cohesion, Patricia Aelbrecht,Quentin Stevens, Editör, Routledge, London/New York , New-York, ss.98-117, 2019

Bir kent bulvarından ana artere dönüşüm süreci: Atatürk Bulvarı örneği

Seksen Sonrası Mekan ve Planlama, Aysu Uğurlar, Demet Erol, Ebru Vesile Öcalır Akünal, Fatma Erdoğanaras, Kübra Cihangir Çamur, Leyla Alkan, Nilgün Görer Tamer, Sevinç Bahar Yenigül, Ülkü Duman Yüksel, Zeynep Özdemir, Editör, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ankara, ss.217-236, 2016

Urban Design Beyond the Borders

Catalogue 01 METU MSC Urban Design Studio 1996 2016, Olgu Çalışkan, Editör, Middle East Technical University Faculty of Architecture, Ankara, ss.11-16, 2016

How to Value Heritage?What Are the Roles of Place-Makers?The multiplicity of Values in Heritage

How to Value Heritage What are the Roles of Place makers Kecheng Liu Conservation and Management Projects, Müge Akkar Ercan, Editör, Middle East Technical University Faculty of Architecture, Ankara, ss.11-15, 2016

İstanbul’da tarihi mahallelerde sürdürülebilir topluluk gelişimi: stratejiler, çelişkiler ve çıkmazlar

Neden Nasıl ve Kim için Kentsel Dönüşüm, Betül Duman ve İsmail Çoşkun , Editör, LİTERA Yayıncılık, İstanbul, ss.401-430, 2015

Kentsel dönüşüm, kültürel miras, kentsel çelişkiler ve gerilimler: Singapur deneyimi

Neden Nasıl ve Kim için Kentsel Dönüşüm, Betül Duman ve İsmail Çoşkun , Editör, LİTERA Yayıncılık, ss.197-226, 2015

Urban regeneration and sustainable community development in historic neigborhoods of Istanbul

The Routledge Companion to Urban Regeneration, M.E. Leary; J. McCarthy, Editör, Routledge, ss.443-454, 2013

Kentsel dönüşüm

Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Melih Ersoy, Editör, Ninova Yayıncılık, İstanbul, ss.223-225, 2012

Kamusal mekan

Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Melih Ersoy, Editör, Ninova Yayıncılık, İstanbul, ss.175-178, 2012

Sürdürülebilir topluluk

Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Melih Ersoy, Editör, Ninova Yayıncılık, ss.410-413, 2012

Whose public space International case studies in urban design and development, Ali Madanipour, Editör, Routledge, London, 2010

Creating sustainable communities in historical heritage sites: Istanbul's historic neighbourhoods

Conservation and the Eastern Mediterranean, C. Rozeik, A. Roy, D. Saunders, Editör, The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, London, ss.237-242, 2010

Kentsel dönüşümüde yeni bir planlama yaklaşımı: Topluluk ihtiyacı odaklı planlama

Gecekondu, Dönüşüm, Kent, Kayasü S., Işık O., Uzun N., Kamacı E., Editör, Odtü Mimarlık Fakültesi, Ankara, ss.163-175, 2009

Diğer Yayınlar