Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Co-gnito: A Participatory Physicalization Game for Urban Mental Mapping

14th ACM Creativity and Cognition Conference, C and C 2022, Venice, Italy, 20 - 23 June 2022, pp.284-297 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Mobility and the Role of Pedestrian in the Making of Public Space: The Case Study of Mersin

25th International Conference Living and Walking in Cities, LWC 2021, Brescia, Italy, 9 - 10 September 2021, vol.60, pp.386-393 Sustainable Development identifier

KAMUSAL ALAN OLUŞUMUNDA KULLANICI ROLÜ: MERSİN KIYI PARKI

29. KENTSEL TASARIM VE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 27 May 2021, pp.237-244 Sustainable Development

Kent Kimliği ve Estetiği, Sürdürülebilir Kentleşme ve Yaşam Kalitesi

5. Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.184-185

Interplay between party politics and park identity: The case of Gençlik Park, Ankara

X-Larch 2018 Park Politics-International Conference, Vienna, Austria, 7 - 09 June 2018, pp.116-120

Searching for the roles of place makers in valuing heritage Cases from China

International Workshop and Networking Meeting (Underground cultural heritage as a driver for regeneration), 8 - 09 November 2016

Walkability as an urban design strategy for revitalization of historic city centers

International Symposium: Designing Urban Design: Towards a Holistic Perspective, 4 - 06 October 2016, pp.72-76

Why configurating identity of historic public spaces

2nd International Conference on Changing Cities: Spatial, Design, Landscape and Socio-economic dimensions, 22 - 26 June 2015, pp.1-10

Sustainable community assessment in a suburban residential neighbourhood

UPAD 2014 International Urban Planning, Architecture and Design Congress. (Urban Transformation: Economic, Social and Physical Aspects)., 8 - 11 May 2014, vol.1, pp.193-205

Evolving inclusivity of a historic urban park in the rapidly growing urbanscape of Ankara

Urban Affairs Association 43rd Annual Conference (Building the 21st century city), 3 - 06 April 2013

Increasing walkability capacity for livable historic city centers the case of Mersin

‘Liveable Cities: 25th International Building and Life Fair and Congress, 27 - 31 March 2013

Tarihi mahallelerde kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir topluluk gelişimi

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu (Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları), Turkey, 8 - 09 December 2011, pp.399-410 Sustainable Development

How to achieve sustainable conservation in the historic housing neighbourhoods of Istanbul

14th International Planning History Society (IPHS) Conference, 12 - 15 July 2010, vol.2, pp.265-275

Evolving roles of public spaces in post industrial cities

European November Conference 2010: Public Space and the Challenges of Urban Transformation in Europe: Politics and Culture, 10 - 11 July 2010, pp.1-6

Controversies contrasts and challenges in achieving sustainable communities in historic housing sites of Istanbul

22nd European Network for Housing Research (Urban Dynamics and Housing Change), 4 - 07 July 2010, pp.1-12

Community needs versus conservation policies in historic housing sites

IAPS-CSBE ‘Culture & Space in the Built Environment Network’ and IAPS-Housing Network (Revitalising Built Environments: Requalifying Old Places for New Uses), 12 - 16 October 2009

Borderlines in the regeneration of rejected urban spaces The cases of Hamburg and Vienna

ECLAS Conference (Landscape & Ruins Planning and Design for the Regeneration of Derelict Places, 23 - 27 September 2009, pp.14-15

How to balance the multiple roles of public spaces

Landcape-Great Idea! X-LArch III, 29 April - 01 May 2009, pp.92-96

Bolonya Bildirgesi ve ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü eğitim programı

Türkiye Planlama Okulları Birliği 2. Koordinasyon Toplantısı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Buluşması, Turkey, 6 - 07 July 2006, pp.169-186

From market places to place marketing spaces Changing inclusivity of evolving public spaces

UIA 2005 Istanbul – XXII World Congress of Architecture (Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS), 3 - 07 July 2005

New generation public spaces How inclusive are they

Open Space: People Space Conference, 27 - 29 October 2004

Public spaces as means of city marketing

World Congress: Cities & Markets, shifts in urban development, 5 - 08 October 2003

Regenerating and marketing cities and their public spaces A British way

International Conference Public Arts and Urban Design, Interdisciplinary and Social Perspectives, 2 - 04 October 2003, pp.21-36

Public spaces in Britain as the tools of urban regeneration schemes

International 14th Urban Design and Implementations Symposium (Urban Regeneration and Urban Design), 28 - 30 May 2003, pp.192-204

Kent planlamada kamu arazileri

Özelleştirme ve Kamu Arazileri Sempozyumu, Turkey, 27 April 1995, pp.27-33

Books & Book Chapters

Relational space, sustainable place: The Grand Bazaar in Istanbul

in: Architecture and Urban Transformation of Historical Markets: Cases from the Middle East and North Africa, Neven Hamza, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.153-167, 2023 Sustainable Development

KENTSEL TASARIMDA DEVINGEN VE EVRIMSEL BAKIŞ AÇISIYLA YER KİMLİĞİ

in: MEKANDA NİTELİK ARAYIŞI KENTSEL TASARIM, EBRU FIRIDIN ÖZGÜR,TOLGA ÜNLÜ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.71-84, 2022 Sustainable Development

Introduction: Sustainable Green Urbanism

in: Sustainable Green Urbanism: Envisioning New Agents for Planning and Designing Sustainable Space, Müge Akkar Ercan,Yağmur Erişen,İrem Duygu Tiryaki, Editor, İDEALKENT, Ankara, pp.18-31, 2021 Sustainable Development

CASE STUDY: GÖREME IN CAPPADOCIA

in: UNDERGROUND BUILT HERITAGE VALORISATION: A HANDBOOK, GUISEPPE PACE, RENATA SALVARINI, Editor, CNR EDIZIONI, Rome, pp.253-268, 2021

#InTransientKaraya: Approaches for Developing Knowledge, Meaning, and Community Identity in Abandoned UBH

in: UNDERGROUND BUILT HERITAGE VALORISATION: A HANDBOOK, GUISEPPE PACE, RENATA SALVARINI, Editor, CNR EDIZIONI, Rome, pp.363-372, 2021

Introduction

in: Sustainable Urbanism: Envisioning New Agents for Planning and Designing Sustainable Space, Müge Akkar Ercan, Editor, IDEALKENT, Ankara, pp.1-7, 2020

Regenerative Urbanism: Envisioning New Agents for Planning and Designing of Urban Space

in: Regenerative Urbanism, Müge Akkar Ercan, Editor, IDEALKENT, Ankara, pp.11-22, 2019

Endüstri-sonrası kentlerin tarihi ve kültürel miras alanlarında yer kimliği sorunsalı: Devingen ve evrimsel yaklaşımlar ışığında kuramsal bir çerçeve

in: Şehir ve Şehir Yönetimi, Rasim Akpınar,Kamil Taşçı,Volkan İdris Sarı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.359-380, 2019

The role of public spaces on social cohesion and inclusivity: Metamorphosis of a historic park in Ankara, Turkey

in: Public Space Design and Social Cohesion, Patricia Aelbrecht,Quentin Stevens, Editor, Routledge, London/New York , New-York, pp.98-117, 2019

How to Value Heritage?What Are the Roles of Place-Makers?The multiplicity of Values in Heritage

in: How to Value Heritage What are the Roles of Place makers Kecheng Liu Conservation and Management Projects, Müge Akkar Ercan, Editor, Middle East Technical University Faculty of Architecture, Ankara, pp.11-15, 2016

Bir kent bulvarından ana artere dönüşüm süreci: Atatürk Bulvarı örneği

in: Seksen Sonrası Mekan ve Planlama, Aysu Uğurlar, Demet Erol, Ebru Vesile Öcalır Akünal, Fatma Erdoğanaras, Kübra Cihangir Çamur, Leyla Alkan, Nilgün Görer Tamer, Sevinç Bahar Yenigül, Ülkü Duman Yüksel, Zeynep Özdemir, Editor, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ankara, pp.217-236, 2016

Urban Design Beyond the Borders

in: Catalogue 01 METU MSC Urban Design Studio 1996 2016, Olgu Çalışkan, Editor, Middle East Technical University Faculty of Architecture, Ankara, pp.11-16, 2016

İstanbul’da tarihi mahallelerde sürdürülebilir topluluk gelişimi: stratejiler, çelişkiler ve çıkmazlar

in: Neden Nasıl ve Kim için Kentsel Dönüşüm, Betül Duman ve İsmail Çoşkun , Editor, LİTERA Yayıncılık, İstanbul, pp.401-430, 2015 Sustainable Development

Kentsel dönüşüm, kültürel miras, kentsel çelişkiler ve gerilimler: Singapur deneyimi

in: Neden Nasıl ve Kim için Kentsel Dönüşüm, Betül Duman ve İsmail Çoşkun , Editor, LİTERA Yayıncılık, pp.197-226, 2015 Sustainable Development

Urban regeneration and sustainable community development in historic neigborhoods of Istanbul

in: The Routledge Companion to Urban Regeneration, M.E. Leary; J. McCarthy, Editor, Routledge, pp.443-454, 2013

Kentsel dönüşüm

in: Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Melih Ersoy, Editor, Ninova Yayıncılık, İstanbul, pp.223-225, 2012

Sürdürülebilir topluluk

in: Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Melih Ersoy, Editor, Ninova Yayıncılık, pp.410-413, 2012

Kamusal mekan

in: Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Melih Ersoy, Editor, Ninova Yayıncılık, İstanbul, pp.175-178, 2012

Creating sustainable communities in historical heritage sites: Istanbul's historic neighbourhoods

in: Conservation and the Eastern Mediterranean, C. Rozeik, A. Roy, D. Saunders, Editor, The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, London, pp.237-242, 2010

Less public than before? Public space improvement in Newcastle city centre

in: Whose public space International case studies in urban design and development, Ali Madanipour, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.21-51, 2010

Kentsel dönüşümüde yeni bir planlama yaklaşımı: Topluluk ihtiyacı odaklı planlama

in: Gecekondu, Dönüşüm, Kent, Kayasü S., Işık O., Uzun N., Kamacı E., Editor, Odtü Mimarlık Fakültesi, Ankara, pp.163-175, 2009

Expert Reports

Other Publications

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

73

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

115

H-Index (Scopus)

6

Project

13

Thesis Advisory

42

Open Access

30
UN Sustainable Development Goals