Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The case of Alevis in Turkey: a challenge to liberal multiculturalism

SOUTHEAST EUROPEAN AND BLACK SEA STUDIES, cilt.21, sa.1, ss.147-165, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Butler and Heidegger: On the Relation between Freedom and Marginalization

HYPATIA-A JOURNAL OF FEMINIST PHILOSOPHY, cilt.29, sa.4, ss.824-839, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

HEIDEGGER AND DISCRIMINATION: ON THE RELATION BETWEEN HISTORICITY AND MARGINALIZATION

PHILOSOPHICAL FORUM, cilt.44, sa.3, ss.205-231, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Foucault ve Ulusalcılık

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi , cilt.30, ss.159-171, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Liberal Çokkültürcülük: (Çok)Ulusalcı Liberalizm ve Azınlık-içindeki-Azınlıklar Sorunsalı

Kilikya Felsefe Dergisi , cilt.1, ss.19-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Michael Walzer ve Komüniteryen Bireycilik

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, sa.27, ss.111-126, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foucault ve Cinsellik Deney(im)i Kurgusu

Kilikya Felsefe Dergisi, sa.2, ss.86-100, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Habermas and the Impasse of Universalism

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, sa.18, ss.111-121, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Against Paralogy: The so-called Necrosis in the Postmodern Body

Yeditepe’de Felsefe, sa.10, ss.120-149, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foucault and Sexuality: The Possibility of Resistance among Ubiquitous Power Relations

Yeditepe’de Felsefe, sa.7, ss.159-192, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nietzsche’s Politics: Dynamis or Stasis?

74th Annual Meeting of the Southwestern Philosophical Society, 9 - 11 Kasım 2012

Tarih İçinde Kurulan Anlam

ODTÜ Felsefe Günleri: Anlam Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Heidegger as a Modern Spiritualist: A Foucauldian Interpretation

Epistemological, Ethical and Political Issues in Modern Philosophy, Eray Yağanak,Ahmet Umut Hacıfevzioğlu, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.23-36, 2018

Çokkültürcü Felsefe, Çokkültürlü Sorunlar, Çokkültürel Çalışmalar

Kimlik Siyaseti ve Azınlık Sorunu: Felsefi Sorgulamalar, Eray Yağanak, Hüdayi Sayın, Editör, Sentez, ss.11-43, 2017

Ayrımcılık

Felsefe Diyalogları, Eray Yağanak, Editör, Sentez, ss.51-67, 2016