Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Transforming Turkey? Putting the Turkey-European Union Relations into a Historical Perspective

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, cilt.14, ss.23-37, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Child Poverty and Youth Unemployment in Turkey

POVERTY & PUBLIC POLICY, cilt.10, ss.390-413, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The EuroMed Youth Programme and Arab Mediterranean youth: a realist vision

REVISTA CIDOB D AFERS INTERNATIONALS, ss.225-249, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Policy Implementation outside the European Union: “Managing” the European Youth Cooperation Schemes in the Arab-Mediterranean Countries

European Consortium for Political Research General Conference, Hamburg, Almanya, 22 - 25 Ağustos 2018

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceği Üzerine: İşbirliği’nden Çatışma’ya

Uluslararası İlişkiler Konseyi Sekizinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018

European Union and the Arab Mediterranean Youth: Policy Instruments vs Policy Needs

European Consortium for Political Research, Oslo, Norveç, 7 - 09 Eylül 2017

Tackling Youth Unemployment in the Arab Mediterranean Countries

International Conference – Youth in Arab Mediterranean Countries: realities, agencies and perceptions, Barcelona, İspanya, 23 Mart 2017

Tackling youth unemployment in the Arab Mediterranean Countries Policy problems versus policy instruments

SAHWA Scientific Conference: Understanding Arab Mediterranean Youth, 16 Mayıs 2016

Taking Stock of the EU Youth in Action Programme Does itMake Any Difference for Young People in Turkey

MPSA 73rd Annual Conference, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

The Euro-Med Youth Programme and young people in the Arab Mediterranean Countries

Youth at the Margins: Perspectives on Arab Mediterranean Youth, Jose SÁNCHEZ GARCÍA, ELENA SÁNCHEZ-MONTIJANO, Editör, Routledge, Oxon, ss.202-221, 2019

Uluslararası İlişkiler Eğitiminde “Yaygın Öğrenme”: Avrupa Birliği Simülasyonu Eurosima

Uluslararası İlişkiler Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Yeni Yöntemler, Ebru Canan-Sokullu, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.123-144, 2018

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi Kavramlar İdeolojiler Disiplinler Arası İlişkiler, E. Attila AYTEKİN, Gökhan ATILGAN, Editör, Yordam Kitap, İstanbul, ss.153-170, 2013

in MOSAIC: T-Kit on Euro-Mediterranean Youth Work

Editions du Conseil de l'Europe see Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2010

The political and institutional context

Mosaic: The Training Kit for Euro-Mediterranean Youth Work, Asuman Göksel, Editör, Council of Europe Publishing, Strasbourg, ss.31-60, 2010