Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Multilayered Metallic Glass-Crystalline Nanocomposites with Improved Wear Resistance

TMS Annual Meeting & Exhibition 2018, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 Mart 2018, ss.1