Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Aralık 2018 European Journal of Turkish Studies

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Mayıs 2018 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SBF DERGİSİ

    Hakemli Bilimsel Dergi