Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İki ”Garip” Şair: Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur

International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Ar, cilt.4, sa.7, ss.201-214, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1940’ların Türk Şiirinde “Küçük Adam” ve Serüvenleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.265-279, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşar Nabi Nayır’ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü

Beder Journal Of Humanities, cilt.4, sa.2, ss.89-97, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şinasi'nin Düşünce Dünyası ve Mustafa Reşid Paşa'ya Yazdığı Kasidelerin Tematik Tahlili

Gazi Türkiyat, sa.13, ss.157-185, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edip Cansever'in "Mendilimde Kan Sesleri" Şiiri Üzerine Bir İnceleme

Turkish Studies, cilt.7, sa.4, ss.3291-3300, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öfke ve Umudun Şehirde Yankılanan Sesi: Cahit Irgat Şiiri

İstanbul Üniversitesi, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’19), İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019, ss.242

Şavkar Altınel’in Gezi Yazılarında Anlatım Unsurları

”. Elginkan Vakfı 4. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı “Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı” Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019, ss.335-354

İki “Garip” Şair: Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur

Asoscongress: Uluslararası Filoloji Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.49

1940’ların Türk Şiirinde “Küçük Adam” ve Serüvenleri

I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Hırvatistan, 24 - 28 Eylül 2017, ss.265-279

Oğuz Tansel in Şiirlerinde Yaşama Sevinci ve Umut

Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2016

Yekta Kopan'ın Öykücülüğü: Modern Zamanlarda İnsanlık Hâlleri

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, UTEK'14, Sarajevo, Bosna-Hersek, 23 - 25 Mayıs 2014, ss.844-857

Yaşar Nabi Nayır'ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü

2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı, Tirane, Arnavutluk, 14 - 16 Kasım 2013, cilt.1, ss.379-386

40 Yılın Ardından Osman Şahin Hikâyeciliği

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2012, ss.161-167

Kitap & Kitap Bölümleri

Şavkar Altınel’in Gezi Yazılarında Anlatım Unsurları

Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı: Elginkan Vakfı 4. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı Bildirileri, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.335-354, 2019

Metin Turan Şiirinin Tematik Dünyası

Zamanın Esintilerinde Metin Turan, Serpil Aygün Cengiz, Pınar Ekinci, Editör, Başkent Matbaacılık, Ankara, ss.159-168, 2019

Barış Müstecaplıoğlu'nun Şamanlar Diyarı Eserinde Kişi kadrosu ve Doğaüstü Varlıklar

Doğaüstü Varlıklar ve Anlatılar Üzerine İncelemeler, Altuğ Ortakçı, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.27-37, 2018

Ziya Osman Saba Şiirinde Zamanın Görünümleri

Edebî Metinlerde Zaman Kavramına Dair İncelemeler, Canan Uğurdağ, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.209-220, 2016

Çalınan Hayaller, Unutulan Adamlar: Murat Gülsoy'un "Kayıp Eşyalar Bürosu" Öyküsüne Bir Bakış; Otoriter Babalar, Kaybeden Oğullar: Yekta Kopan'ın "İyi Uykular" Öyküsüne Bir Bakış

Yaşayan Hikâyemiz: Günümüz Türk Hikâyesi Üzerine İncelemeler, Necati Tonga, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.302-335, 2014

Abdülhalim Memduh- Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye

Yöntem Bilgisi Açısından Osmanlı Dönemi Edebiyat Tarihleri, Nâzım Hikmet Polat, Editör, Kurgan Yayıncılık, Ankara, ss.27-47, 2013

Tanpınar'ın Solmaya Mahkûm Ettiği Kötülük Çiçeği: Suat

Onlar Ölümü Seçti: Türk Romanında İntihar Olgusu Üzerine Örnek İncelemeler, Harun Ceylan, Editör, Sonçağ Yayınları, Ankara, ss.55-70, 2013

Âşık Basiri

Sazın ve Sözün Sultanları: Yaşayan Halk Şairleri I, Fatma Ahsen Turan,Başak Uysal,Zemzem Keleşabdioğlu,Emrah Gökçe, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.197-213, 2008