Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Development Of Direct Shear And Triaxial Test Procedures On Microbially Treated Sand Specimens

1st Mediterranean Young Geotechnical Engineers Conference, Muğla/Bodrum, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2019, ss.73-80

An Artificial Intelligence Based Approach For Investigating Slope Stability Of Earth Dams

5th International Symposium on Dam Safety, İstanbul, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2018, cilt.2, ss.831-840

Tam Derinlikli Esnek Üstyapıların Destek Vektör Makineleri Yöntemiyle Sonlu Elemanlar Modellemesi

ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ 17. ULUSAL KONFERANSI, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, cilt.3, ss.1581-1592