Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Non-Destructive Characterization of Cold Rolled Low-Carbon Steels

19th International Metallurgy Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.354-356

Nondestructive Determination of Curing State of Rubbers during Vulcanization Process

12th European Conference for Nondestructive Testing, Gothenburg, İsveç, 11 - 15 Haziran 2018

E-learning Options for NDT Training

12th European Conference for Nondestructive Testing, Gothenburg, İsveç, 11 - 15 Haziran 2018

New possibilities on training of NDT personnel

14th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing: Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering, St. Bernardin/Portoroz, Slovenya, 4 - 06 Eylül 2017, ss.219-222 identifier

PoD Analysis of Phased Array and Conventional Ultrasonic Techniques

19th World Congress for Non-Destructive Testing, Munich, Almanya, 13 - 17 Haziran 2016

Demiryolu raylarında Kalıntı Gerilimlerin Manyetik Barkhausen Gürültüsü Yöntemi ile Ölçülmesi

9. Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2015, ss.301-307

PREDICTION OF SURFACE RESIDUAL STRESSES IN BUTT-WELDED STEEL PLATES BY MAGNETIC BARKHAUSEN NOISE ANALYSIS

10th European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT 2010), Moscow, Rusya, 7 - 11 Haziran 2010, ss.31-36 identifier