Farklı Nişasta Tiplerinin Jelatinizasyon Derecelerinin NMR Relaksometre ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre DTK Metodları ile İncelenmesi


Dağ D., Kilercioğlu M., ÖZTOP H. M.

9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 12 - 14 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey