Fermantasyon için Şeker Kaynağı Olarak Kullanılmak Üzere Meyve Kabuklarının ve diğer Lignoselülozik Biyokütlelerin Enzimatik Hidrolizi


Poçan P., BAHÇEGÜL E., ÖZTOP H. M. , HAMAMCI H.

18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye