Fluid Flow, Heat and Mass Transfer in Food Systems


Şahin S. , Şümnü S. G. , Hamamcı H. , İşçi Yakan A., Şakıyan Demirkol Ö.

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara