Mikroakışkanlaştırma ve Ultrasonikasyon Yöntemleriyle Homojenizasyonun Çiğ Sütün Stabilitesine Etkilerinin Nükleer Manyetik Rezonans NMR ve Manyetik Rezonans Görüntüleme MRG Teknikleri İle incelenmesi


ÖZEL B. , AYDIN Ö., ÖZTOP H. M.

9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 12 - 14 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey