Mikroakışkanlaştırma ve Ultrasonikasyon Yöntemleriyle Homojenizasyonun Çiğ Sütün Stabilitesine Etkilerinin Nükleer Manyetik Rezonans NMR ve Manyetik Rezonans Görüntüleme MRG Teknikleri İle incelenmesi


ÖZEL B. , AYDIN Ö., ÖZTOP H. M.

9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye