Mikroakışkanlaştırma ve Ultrasonikasyon Yöntemleriyle Homojenizasyonun Çiğ Sütün Stabilitesine Etkilerinin Nükleer Manyetik Rezonans NMR ve Manyetik Rezonans Görüntüleme MRG Teknikleri İle incelenmesi


ÖZEL B., AYDIN Ö., ÖZTOP H. M.

9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Turkey, 12 - 14 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes