Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Transforming Turkey? Putting the Turkey-European Union Relations into a Historical Perspective

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, cilt.14, ss.23-37, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

2009-2010 Tekel İşçileri Direnişi, Öncesi ve Sonrası: Toplumsal Farkındalıktan, Özelleştirme Mağduriyetine

Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını, Taymaz, Erol; Özçelik, Emre, Editör, İmge Yayınevi, Ankara, ss.401-426, 2015

2009-2010 Tekel İşçilerinin Direnişi, Öncesi ve Sonrası: Toplumsal Farkındalıktan, Özelleştirme Mağduriyetine

Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını, Emre Özçelik ve Erol Taymaz, Editör, İmge, Ankara, ss.401-426, 2015

State, Class and the Discourse: Reflections on theNeoliberal Transformation in Turkey

Economic Transitions to Neoliberalism in Middle İncome Countries Policy Dilemmas Economic Crises Forms of Resistance, Saad-Filho, Alfredo; Yalman, Galip, Editör, Routledge, New York, ss.107-127, 2010

Neoliberal Transformation in Turkey: State, Class and Discourse

Economic Transitions to Neoliberalism in Middle Income Countries Policy Dilemmas Crises Mass Resistance, Alfredo Saad-Filho ve Galip Yalman , Editör, Routledge, New-York, ss.107-127, 2010

The Turkish State and Bourgeoisie in Historical Perspective: A Relativist Paradigm or a Panoply of Hegemonic Strategies

The Politics of Permanent Crisis, Balkan, Neşecan; Savran, Sungur, Editör, Nova, New York, ss.21-54, 2002

Bilirkişi Raporları