Araştırma Alanları

  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

  • Program Geliştirme

  • Eğitim Yönetimi ve Planlaması

  • İngilizce Eğitimi

  • Öğretmen Eğitimi

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı

  • İngiliz Dilbilimi