Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experience Reflection Modelling (ERM): a reflective medium encouraging dialogue between users and design students

CODESIGN-INTERNATIONAL JOURNAL OF COCREATION IN DESIGN AND THE ARTS, cilt.13, sa.1, ss.32-48, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deneyim yansıtma modellemesi çalıştayı: Yeni Güney Galler Üniversitesi örneği

2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016

Towards Sustainable Use and Post-Use: Design Considerations for Small Household Appliances.

Sustainable Innovation 15, State of the Art, Sustainable Innovation and Design, Towards Sustainable Product Design: 20th International Conference, Sutton-Coldfield, İngiltere, 9 - 10 Kasım 2015, ss.172-185

An Initial Model for Generative Design Research: Bringing Together Generative Focus Group (GFG) and Experience Reflection Modelling (ERM)

LearnX Design – The Third International Conference for Design Education Researchers, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 28 - 30 Haziran 2015, ss.1236-1251

Gaining People’s Insights and Experiences: Developing Sustainable Design Considerations for Small Household Appliances.

Unmaking Waste 2015 – Transforming Production and Consumption in Time and Place International Conference, Adelaide, Avustralya, 22 - 24 Mayıs 2015

Integration of Generative Research and Sustainability into the Product Design and Development Process

Design Research Society (DRS) Biennial International Conference, 1 - 05 Temmuz 2012

Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemi Olarak 'Deneyim Yansıtma Modellemesi' ve Sürdürülebilirlik için Tasarım

Endüstride, Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2011, ss.393-403

Sustainability as an Educational Concern: A Study on Industrial Design Curricula

International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT, Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050, 7 - 09 Nisan 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Generative Design Research for Sustainability: Exemplary Cases for the Adaptation of the EC Guide Tool and the ERM Method

Design and the Creation of Social Value: Re:Research, Volume 3, Gjoko Muratovski,Craig Vogel, Editör, Intellect Ltd, Bristol, ss.109-130, 2019

Görüşme ve Yaratıcı Odak Grubu (YOG) Çalışması Sonuçları ve Çıkarımları

Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Çağla Doğan, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, ss.61-104, 2019

Görüşmeler ve Katılımcı Tasarım Yöntemleri

Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Çağla Doğan, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi , Ankara, ss.13-60, 2019

Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları

Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Çağla Doğan, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, ss.5-12, 2019

Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları

Elektrikli Ev Aletleri İçin Sürdürülebilir Tasarim Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Doğan Çağla, Editör, ODTUmf, Ankara, ss.5-12, 2019

Görüşmeler ve Katılımcı Tasarım Yöntemleri

Elektrikli Ev Aletleri İçin Sürdürülebilir Tasarim Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Doğan Çağla, Editör, ODTUmf, Ankara, ss.13-60, 2019

Görüşme ve Yaratıcı Odak Grubu (YOG) Çalışması Sonuçları ve Çıkarımları

Elektrikli Ev Aletleri İçin Sürdürülebilir Tasarim Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Doğan Çağla, Editör, ODTUmf, Ankara, ss.61-104, 2019