Araştırma Alanları

  • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

  • Benzetim

  • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

  • Kombinatorik

  • Optimizasyon