Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Twitter’da Trol Kültürü

Toplum ve Bilim, sa.135, ss.124-157, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Twitter'da Eğlence Trolleri ve Yeni Medya Okuryazarlığı: "Trolleri Beslemeyin"

Medya Okuryazarlığı, Küçük Durur, Elif, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.91-106, 2016

Web İçeriklerinin Metin Temelli Çözümlemesi

Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Binark Mutlu, Editör, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.26-87, 2014

Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi

Medya ve Nefret Söylemi Kavramlar Mecralar Tartışmalar, Çınar Mahmut, Editör, Hrand Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.199-218, 2013

Video Paylaşım Ağlarında Nefret Söylemi

Yeni Medyada Nefret Söylemi, Çomu, Tuğrul (Yay. Haz.), Editör, Kalkedon, İstanbul, ss.141-180, 2010