Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Who draw this? Caricaturist recognition using convolutional neural networks Bunu kim çizdi? Evrişimsel sinir aǧlari ile karikatürist tanima

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2018, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1-4 identifier

Could We Create A Training Set For Image Captioning Using Automatic Translation?

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier