Araştırma Alanları

  • Enformatik

  • Yazılım Yönetimi

  • Enformasyon Teknolojileri

  • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği