Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Country of Origin Criteria for Digitalization with National IT Products

6th International Management Information Systems Conference, 9 - 12 Ekim 2019