Araştırma Alanları

  • Olasılıklı (Stokastik) Süreçler

  • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

  • Envanter Sistemleri

  • Tesis Yerleşim ve Tasarımı

  • Mühendislik Ekonomisi

  • Finansal Modeller ve Uygulamaları