Arş.Gör.

SERDAR GÖRKEM ATASOY


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

2014 - 2017

2014 - 2017

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

SİVRİHİSAR (ESKİŞEHİR, KB TÜRKİYE) BÖLGESİ ÜST JURA – ALT KRETASE KARBONAT PLATFORMU VE YAMAÇ İSTİFLERİNDE FORAMİNİFER VE KALPİONELLİD BİYOSTRATİGRAFİSİ, MİKROFASİYES ANALİZLERİ VE TEKTONİK ÇIKARIMLAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Genel Jeoloji, Paleontoloji (Paleobotani, Omurgalı, Omurgasız), Saha Jeolojisi (Genel Haritalar, Grafikler), Sedimantoloji, Stratigrafi, Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik), Jeoloji , Maden Yatakları-Jeokimya, Enerji Kaynakları, Petrol Jeolojisi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği BölümüAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1