Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Marmara Denizi’nin Geçirdiği Biyojeokimyasal Değişimler Bağlamında 2021 Müsilaj Patlaması, Güncel Baskılar ve Çözüm Önerileri

in: Marmara Denizi'nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri, Muzaffer Şeker, İzzet Öztürk, Editor, TÜBA, pp.249-268, 2021

Modelling as a Management Tool

in: Black Sea Marine Environment: The Turkish Shelf, Sezgin, M., Bat, L., Ürkmez, D., Arıcı, E., Öztürk, B., Editor, Tukish Marine Research Foundation, İstanbul, pp.458-475, 2017