Projects

Heterojen Nesnelerin İnternet’i için Uygulama Geliştirme Platformu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2019

Yoğunluk-Uyarlı Kablosuz Şebekeler (Dawn)

TUBITAK Project, 2016 - 2018

115C064 Bilici Makine Olarak lnternet Internet as the Oracle

TUBITAK Project, 2015 - 2017