Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of Refractory Element Addition on the Long Term Stability and Microstructural Characteristics of Nickel-Based Superalloys:

TMS 2017 146th Annual Meeting and Exhibition, California, Amerika Birleşik Devletleri, 26 Şubat - 02 Mart 2017

The Effects of Cr Addition on the Atomic Ordering Properties of Ni Based Superalloys

18th International Metallurgy & Materials Congress (IMMC 2016), İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.689-692