Fonksiyonel Ürün Olarak Havuç Domates ve Kırmızı Biber Posası Eklemenin Ekstrüde Ürün Kalitesi Üzerine Etkileri


CALTINOGLU C., ŞENSOY İ.

Türkiye 11. Gıda Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 10-12 Ekim 2012, HATAY., Turkey, 10 - 12 October 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes