Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Variability in Sidewalk Pedestrian Level of Service Measures and Rating

JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT, cilt.144, sa.4, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Barriers to Walking Among College Students

Transportation Research Board 97th Annual Meeting, 7 - 11 Ocak 2018