Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On Multinational Corporations and the Provision of Positive Rights

JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, cilt.85, ss.73-82, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Professionalism: A virtue or estrangement from self-activity?

JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, cilt.78, ss.77-85, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Negatif Haklar, Pozitif Haklar ve Mülkiyet Hakkı Üzerine

Felsefe Dünyası, sa.44, ss.159-167, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

RELATIVELY COMPLETELY HAPPY

57th International Phenomenology Congress, İstanbul, Türkiye, 18 - 22 Haziran 2007, cilt.102, ss.341-353 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Towards A Systematic Articulation of the Concept of Work as the Creation of Value

Work In The Contemporary World Contours of Work From Interdisciplinary Perspectives, Sigal Nagar-Ron, Editör, Inter-Disciplinary Press, Oxford, ss.91-108, 2015

Marx

Say Yayınları, İstanbul, 2011