Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

High-order detached eddy simulation of unsteady flow around NREL S826 airfoil

JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS, cilt.179, ss.125-134, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar