Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PERFORMANCE COMPARISON OF MACHINE LEARNING METHODS AND TRADITIONAL TIME SERIES METHODS FOR FORECASTING

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Aydın, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.1

Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Muğla ve Kütahya İllerindeki Deprem Büyüklüğünün ve Yönünün Tahminlenmesi

4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.81-82