Araştırma Alanları

  • Diferansiyel denklemler

  • Kısmi diferansiyel eşitlikler

  • Sayısal Analiz

  • Yaklaşımlar ve Açılımlar