Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Aminoasitler

  • Biyoorganik Kimya

  • Protein Kimyası

  • Organik Kimya

  • Makromoleküller Kimyası

  • Yapay Enzimler Kimyası

  • Temel Bilimler