Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A hybrid stress element for thin-walled beams

International Conference on Metal Structures, Miskolc, Macaristan, 3 - 05 Nisan 2003, ss.75-78 identifier