Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reinforcement Learning in Card Game Environments Using Monte Carlo Methods and Artificial Neural Networks

4th International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2019, Samsun, Türkiye, 11 - 15 Eylül 2019, ss.618-623 identifier

Supervised Learning in Football Game Environments Using Artificial Neural Networks

Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK’18), 20 - 23 Eylül 2018 identifier identifier