Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Kültürel Bellek Sempozyumu 4

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2019 3rd international Congress of the Center for Studies on Late Antique Housing in the Mediterranean

  Davetli Konuşmacı

  Bologna, İtalya

 • 2019 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV

  Davetli Konuşmacı

  Tekirdağ, Türkiye

 • 2019 Keeping It Modern, Modern Heritage Under Pressure

  Davetli Konuşmacı

  Fas, Fas

 • 2018 1. International Ephemera Studies Symposium

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

Ödüller

 • Temmuz 2013 MEB Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması

  Milli Eğitim Bakanlığı

 • Temmuz 2009 Denizli Valiliği ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje ve Kentsel Tasarım Yarışması

  Denizli Valiliği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 2

Davetli Konuşmalar

 • Nisan 2019 Cumhuriyet Dönemi Ankara'sında Camia ve Mekan Olarak Tenis

  Seminer

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

 • Ekim 2018 Mimarlık Haftasında Türkiye'de Mimarlık: Düşün/me/meler

  Seminer

  Antalya Mimarlar Odası, Dünya Mimarlık Günü Sunumu, Türkiye

 • Ekim 2017 "Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek", Güncel Komşuluk Mekanları Üzerine Düşünceler

  Seminer

  İKSV istanbul Bienali - Komşuluğun Halleri: İncek’te 3 Ev Atölyesi, Türkiye