General Information

Institutional Information: Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Department Of Political Science And Public Administration
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

99

Project

14

Thesis Advisory

62

Open Access

28
UN Sustainable Development Goals

Biography

Mehmet OKYAYUZ (Göç Araştırmaları ağırlıklı kısa BİO)

 

Almanya’da büyümüş olup Ocak 1995’te Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. O zamandan beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Paris/Fransa ve Almanya’nın Berlin, Heidelberg ve Marburg üniversitelerinde Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Felsefe eğitimi aldıktan sonra, Ruprecht-Karls-Universitӓt Heidelberg’den Master, Philipps-Universitӓt Marburg’dan ise doktora derecemi aldım. Sözlü ve yazılı olarak ana dilim gibi Almanca, çok iyi derecede İngilizce, iyi derecede Fransızca ve metin okuyabilecek düzeyde Latince bilmekteyim.

Temel eğitim ve araştırma alanlarım; Siyasi Teori/Düşünce, Siyaset Analizi, Karşılaştırmalı Siyaset ve Göç Hareketleri/Göç Politikalarıdır. Diğer alanlarda yazdığım metinlerin yanısıra göç alanına ilişkin birçok makalem, editörlük yaptığım bir kitap, yazdığım birçok kitap bölümü ve orijinali Almanca olarak çıkan ve daha sonra ülkemizde de yayınlanan bir kitabım [Federal Almanya’nın Yabancılar Politikası] bulunmaktadır.

Ağustos 2008 ile 2012 yılları arasında YÖK tarafından oluşturulan İstanbul Türk-Alman Üniversitesi Çalışma Grubu üyesiydim. Farklı alanlardan gelen üniversite hocalarından oluşan bu grup halen faaliyet gösteren üniversitenin idari ve akademik örgütlenmesinin temellerin atmıştır.  

Bu dar anlamda akademik faaliyetlerime ek olarak 2016-2017 yıllarında daha sonra Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine katılan Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) Göç Kuramları başlıklı yüksek lisans dersi verdim. Akşam verilen bu ders, TODAİE’nin Üniversite – Kamu işbirliği geliştirme ‘misyonuna’ uygun olarak (Göç İdaresi gibi) çeşitli kamu kurumlarında çalışan kişilerin göç alanında uzmanlaşmalarına yönelikti. Bu bağlamda TODAİE bünyesinde yapılan tezler yönettim ve ayrıca kurum çalışanlarının uzmanlık tezlerinin danışmanlığını üstlendim.

Bu deneyimimin yanı sıra 2005 yılından 2015 yılına kadar Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD) Yönetim Kurulu üyeliğini (2005-2009) ve Yönetim Kurulu Başkanliğını  (2009-2015) yürüttüm. Bu zaman dilimi içerisinde bu alanda sahada birçok uluslararası projede yönetici ve key expert olarak çalıştım. 

 

 

 

Projeler Seçkisi

 

Mart 1998 – Eylül 1999

Proje: Türkiye’de Uluslararası Göç ve İçgöç Konusunda Bilgi Toplama ve Bilgilendirme / Data Collecting and Informing in the Fields of International and Internal Migration in Turkey

Yürütücü: Association for Solidarity with Asylum-Seekers and Migrants / Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

Position: Team Leader

 

Nisan 2005 – 2007

Proje: Global Migration from the Eastern Mediterranean and Eurasia: Security and Human Rights Challenges to Europe (GLOMIG).

Position: Project Team Member (on the Turkish side)

Program Bünyesi: Sixth Framework Programme Priority 7 (Citizens and Governance in a Knowledge Based Society) Project

 

Haziran 2007 – Eylül 2007

Proje: Preparation of Needs Analysis and Pre-Feasibility Studies within the Scope of the Projects on Setting Up Reception, Screening and Accomodation Centres for Asylum Seekers and Refugees and Refurbishing Removal Centres for Illegal Migrants

Yürütücü: T.C. İçişleri Bakanlığı

Position: Team Leader

Destek: Avrupa Komisyonu Delegasyonu, İçişleri Bakanlığı & Emniyet Genel Müdürlüğü

 

Ocak 2007 – 2010

Proje: Establishment of an Asylum Information System in Turkey

Yürütücüler: Almanya Federal Göç Bürosu / T.C. İçişleri Bakanlığı

Position: Key Expert, Academic Adviser

 

Ocak 2016 – Mart 2018

Proje: Technical Assistance to Strengthen the Infrastructural Capacity of the Directorate

General of Migration Management in Order to Effectively Implement the EU-Turkey Readmission Agreement

Position: Scientific Advisor