Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2019 - Devam Ediyor Yüksek Lisans

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

  • 2015 - 2019 Lisans Çift Anadal

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

  • 2014 - 2018 Lisans

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye