Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A policy content analysis for evaluating urban adaptation justice in İstanbul

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLICY, vol.136, no.October 2022, pp.476-485, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier

PLANNING, URBAN MANAGEMENT AND HERITAGE IN TURKEY AND CHINA

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.35, pp.147-149, 2018 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

A matter of capacity: climate change and the urban challenges for Turkey

NEW PERSPECTIVES ON TURKEY, no.56, pp.159-162, 2017 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Delhi revisited

CITIES, vol.31, pp.641-653, 2013 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

CLIMATE CHANGE AND CITIES: A REVIEW ON THE IMPACTS AND POLICY RESPONSES

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.29, no.1, pp.21-44, 2012 (Journal Indexed in AHCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Finding sustainable mobility solutions for shrinking cities: the case of Toyama and Kanazawa

JOURNAL OF PLACE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT, vol.15, no.1, pp.20-39, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Implications of Green Economy and Smart City Concepts for the New Urban Future

Dosya, vol.45, pp.47-54, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İklim Değişikliği ve Kentler

ODTÜ'lüler Bülteni, vol.2017, no.7, pp.30-31, 2017 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Adaptation to Climate Change Barriers in the Turkish Local Context

TEMA-JOURNAL OF LAND USE MOBILITY AND ENVIRONMENT, vol.8, pp.7-22, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Understanding the Links between Urban Regeneration and Climate Friendly Urban Development Lessons from Two Case Studies in Japan

Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, vol.19, no.8, pp.868-890, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İnşaat sektörü neyin lokomotifi

Birikim, vol.270, pp.19-26, 2011 (Other Refereed National Journals)

Krizden Kaçış, Krize Kaçış: Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.13, no.4, pp.5-17, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Politikasına İlişkin Durum Değerlendirmesi

Planlama, vol.2001, no.1, pp.61-75, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İklim Değişirken Kent ve Kentleşme

2023 Türkiye'si Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.120-123

Local capacity matters: Challenges and opportunities to enhance co-benefits of climate policies in cities

Cities & Climate Change Science Conference, Edmonton, Canada, 5 - 07 March 2018 Sustainable Development

An Assessment of the CO2 emissions reduction in high speed rail lines: Two case studies from Turkey

International Congress On High Speed Rail Technologies and long term impacts, Madrid, Spain, 4 - 06 October 2017 identifier identifier

The Challenge of Mobility in Urban Planning and Regeneration in an Aging Society: The Case of Japan

AESOP Annual Congress 2017 - SPACES OF DIALOG FOR PLACES OF DIGNITY: Fostering the European Dimension of Planning, Lisbon, Portugal, 11 - 14 July 2017, pp.210-211

Urban Responses to Climate Change: Lessons from Japanese Cities

VSJF Annual Conference: MOBILITY AND THE CITY OF THE FUTURE, Duisburg, Germany, 18 - 20 November 2016 Sustainable Development

An Evaluation of Municipal Efforts for Climate Change Mitigation and Adaptation Two Cases from Turkey

IV World Planning Schools Congress 2016: Global Crisis, Planning & Challenges to Spatial Justice in the North and in the South, Rio-De-Janeiro, Brazil, 3 - 08 July 2016 Sustainable Development

Municipal Efforts for Climate Change Mitigation and Adaptation Cases from Turkey

IV World Planning Schools Congress, Rio de Janeiro, Brazil, 3 - 08 July 2016 Sustainable Development

Türkiye Kentlerinde Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşası İçin Düşünceler

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2016 Bahar – II Kentler ve Kentliler, Ankara, Turkey, 03 June 2016

Toplum, İktisat, Çevre Çelişkisi

TEPAV Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu-10, Ankara, Turkey, 19 February 2016

Lessons for a Resilient Future Roadblocks to Climate Change Adaptation in Turkish Cities

The European Climate Change Adaptation Conference (ECCA) 2015, Kobenhavn, Denmark, 12 - 14 May 2015 Sustainable Development

KENTLERDE SAĞLIK ÖNCELİKLERİ

Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu-14, Ankara, Turkey, 21 March 2015

The Use of Indicators to Assess Urban Regeneration Performance for Climate-Friendly Urban Development: The Case of Yokohama Minato Mirai 21

International Conference 2011 on Spatial Planning and Sustainable Development, Kanazawa, Japan, 29 July - 01 August 2011

Books & Book Chapters

Smart Cities as Drivers of a Green Economy

in: Handbook of Green Economics, Sevil Acar,Erinç Yeldan, Editor, AP, London , London, pp.69-92, 2019 Sustainable Development

Challenges to Turkey’s Transition to a Low-Carbon Urban Development: A Roadmap for an Effective Climate Change Policy

in: Urban and Regional Planning in Turkey, Burcu Özdemir Sarı,Suna Senem Özdemir,Nil Uzun, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.261-279, 2019 Sustainable Development

Smart Cities as Drivers of a Green Economy

in: Handbook of Green Economics, Sevil Acar, Erinç Yeldan, Editor, Elsevier: Academic Press, pp.69-92, 2019

Challenges to Turkey’s Transition to a Low-Carbon Urban Development: A Roadmap for an Effective Climate Change Policy

in: Urban and Regional Planning in Turkey, Ö.Burcu Özdemir Sarı, Suna S. Özdemir, Nil Uzun, Editor, Springer, pp.261-279, 2019

Sustainability of Climate Policy at Local Level: The Case of Gaziantep City

in: Smart, Resilient and Transition Cities: Emerging Approaches and Tools for A Climate-Sensitive Urban Development, A. Galderisi,A. Colucci, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, pp.135-140, 2018 Sustainable Development

Delhi, India: Governance-related opportunities and barriers towards effectiveness of co-benefits policies: the case of the Delhi Metro Project

in: Urbanization and Climate Co-Benefits: Implementation of win-win interventions in cities, Christopher Doll,Jose Puppim de Oliveira, Editor, Routledge, London/New York , New-York, pp.43-48, 2017 Sustainable Development

Land Use

in: Urbanization and Climate Co-Benefits: Implementation of win-win interventions in cities, Christopher Doll,Jose Puppim de Oliveira, Editor, Routledge, London/New York , New-York, pp.67-87, 2017 Sustainable Development

Risk Yönetimi ve Kentlerin Gelişiminde Yeni Yaklaşımlar ve Kent Kategorileri

in: Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi, Meltem Şenol Balaban, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.192-218, 2017

İnşaat Sektörü Neyin Lokomotifi?

in: İnşaat Ya Resulullah, Bora Tanıl, Editor, İletişim, İstanbul, pp.17-32, 2016

İNŞAATA DAYALI EKONOMİK BÜYÜME MODELİNİN KONUT VE KENTSEL BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ

in: KONUT, Güldal, G.; Kaya, B., Editor, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ, Ankara, pp.85-100, 2015

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü:Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler

in: KÜRESEL ISINMA VE KENTLERİMİZİN GELECEĞİ, , Editor, TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ, Bursa, pp.74-81, 2015

Urban Biodiversity and Climate Change

in: Global Environmental Change, Bill Freedman, Editor, Springer, London/Berlin , New York, pp.461-468, 2014 Sustainable Development

Neoliberal yeniden yapılanmanın Türkiye kentleşmesine bir diğer armağanı: Kentsel dönüşümde güncelin gerisinde kalmak

in: İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, Pelin Tan,Ayşe Çavdar, Editor, Sel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.51-80, 2013

The Use of Indicators to Assess Urban Regeneration Performance for Climate-Friendly Urban Development: The Case of Yokohama Minato Mirai 21

in: Spatial Planning and Sustainable Development, Mitsuhiko Kawakami,Zhen-jiang Shen,Jen-te Pai,Xiao-lu Gao,Ming Zhang, Editor, Springer, London/Berlin , Amsterdam, pp.91-115, 2013

Bir Konut Finansman Aracı Olarak Mortgage Sisteminin Türkiye’de Olası Etkileri Üzerine

in: Kent ve Planlama: Geçmişi Korumak Geleceği Tasarlamak, Ayşegül Mengi, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.237-258, 2007

Bir konut finansman aracı olarak mortgage sisteminin Türkiye’de olası etkileri üzerine

in: Kent ve Planlama, Ayşegül Mengi, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.237-259, 2007

Episodes in the Encyclopedia