Education Information

Education Information

  • 1991 - 1994 Doctorate

    Imperial College of Science, Technology and Medicine, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, United Kingdom

  • 1986 - 1988 Masters (Non-Thesis)

    Stanford University, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği, United States Of America

  • 1980 - 1984 Undergraduate

    Istanbul Technical University, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Turkey