Araştırma Alanları

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Maden Yatakları-Jeokimya

 • Enerji Kaynakları

 • Jeotermal Sistemler

 • Jeokimya (Organik ve İnorganik

 • Teorik Jeokimya

 • Uygulamalı Jeokimya

 • Mineraloji-Petrografi

 • Jeokronoloji

 • Petrojenez

 • Mühendislik ve Teknoloji