Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları (Yl) (Tezli)

  • 2014 - 2015 Araştırma Görevlisi

    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü