Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of ASCE/SEI Standard and modal pushover-based ground motion scaling procedures for pre-tensioned concrete bridges

STRUCTURE AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING, cilt.13, sa.12, ss.1609-1623, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar