Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MODELLING OF FBC OF LIGNITE WITH HIGH NITROGENCONTENT COTTON RESIDUE

11th Mediterranean Combustion Symposium, Tenerife, İspanya, 16 - 20 Haziran 2019