Araştırma Alanları

  • Sinirsel Ağlar

  • Diferansiyel denklemler

  • Kısmi diferansiyel eşitlikler

  • Optimizasyon