Öğr.Gör.Dr.

MELTEM OK


Deniz Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilgileri

2006 - 2012

2006 - 2012

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Evaluation of the Demersal Fish Assemblages of the Northeastern Levant Sea

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı

2006

2006

Yüksek Lisans

Past, Present Status and Future of the Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus, Hermann 1779) In the Northeastern Mediterranean

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Oşinografi, Biyolojik Oşinografi (Deniz Biyolojisi, Balıkçılık, Deniz Biyolojisi, Ekoloji, Hayvan Biyolojisi, Hayvan Coğrafyası, Sistematik Zooloji, Biyolojik Oşinografi, Populasyon Biyolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

A study on European anchovy (Engraulis encrasicolus) swimbladder with some considerations on conventionally used target strength

Ok M. , Gücü A. C.

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.43, sa.2, ss.203-214, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

On Black Sea Anchovy and Its Fishery

GÜCÜ A. C. , Genc Y., Dagtekin M., Sakinan S., Ak O., Ok M. , et al.

REVIEWS IN FISHERIES SCIENCE & AQUACULTURE, cilt.25, sa.3, ss.230-244, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Recent changes in the spawning grounds of Black Sea anchovy, Engraulis encrasicolus

GÜCÜ A. C. , Inanmaz O. E. , Ok M. , Sakinan S.

FISHERIES OCEANOGRAPHY, cilt.25, sa.1, ss.67-84, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

A SURVEY OF THE CRITICALLY ENDANGERED MEDITERRANEAN MONK SEAL, MONACHUS MONACHUS (HERMANN, 1779) ALONG THE COAST OF NORTHERN CYPRUS

GÜCÜ A. C. , Ok M. , Sakinan S.

ISRAEL JOURNAL OF ECOLOGY & EVOLUTION, cilt.55, sa.1, ss.77-82, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2006

2006

HYDROGRAPHIC INDICATIONS TO UNDERSTAND THEABSENCE OF POSIDONIA OCEANICA IN THE LEVANT SEA EASTERN MEDITERRANEAN

Çelebi B., Gücü A. C. , Ok M. , Sakınan S., Akoğlu E.

Biologia marina mediterranea, cilt.13, ss.34-38, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Recent status and fate of the north-eastern Mediterranean monk seal populations.

KURT M., OK M. , GÜCÜ A. C.

World Marine Mammal Conference, İspanya, 09 Aralık 2019

2016

2016

The Black Sea Anchovy a new perspective to their spawning nursery and overwintering behavior

GÜCÜ A. C. , Sakınan S., OK M. , Dağtekin M., Genç Y., Ak O., et al.

CIESM Research Workshop no 48 " Marine Connectivity ", 9 - 12 Mart 2016

2015

2015

Analysis of eutrophication invasive ctenophores anchovy spawning areas in the Southern Black Sea

SALİHOĞLU B. , GÜCÜ A. C. , TUĞRUL S. , Özturk D., UYSAL Z. , ÖREK H., et al.

Scientific Conference: “Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea, 5 - 07 Aralık 2015

2015

2015

Analyses Of Eutrophication Invasive Ctenophores Anchovy Spawning Areas In The Southern Black Sea Poster Presentation

SALİHOĞLU B. , UYSAL Z. , GÜCÜ A. C. , TUĞRUL S. , Örek H., Ok M. , et al.

Scientific Conferenceof PERSEUS : Integrated Marine Research In The Mediterranean And The Black Sea, Brüksel, Belçika, 7 - 09 Aralık 2015, ss.269-270

2014

2014

Marine science education for primary schoolchildren I know andprotect my seas

AKÇAY İ., SAYDAM G., AKOĞLU E. , TEZCAN D. , SALİHOĞLU B. , GAZİHAN AKOĞLU A., et al.

SECOND EUROPEAN MARINE SCIENCE EDUCATORS ASSOCIATION CONFERENCE, 1 - 03 Ekim 2014

2009

2009

An Alternative Photo-Identification Technique For The Mediterranean Monk Seals In The Northeastern Mediterranean

OK M. , GÜCÜ A. C.

23rd Annual Conference of the European Cetacean Society, Türkiye, 02 Mart 2009, ss.92

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

The Mediterranean monk seal caves in Northeastern Mediterranean Sea, current threats and their protection

Ok M. , Gücü A. C.

Marine Caves of the Eastern Mediterranean Sea. Biodiversity, Threats and Conservation, Öztürk B., Editör, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, ss.134-146, 2019

2017

2017

Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi 2014-2016 Akdeniz Özet Raporu

TUĞRUL S. , KIDEYŞ A. E. , GÜCÜ A. C. , Ok M. , Güven O., Akçay İ. , et al.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017

2016

2016

Monitoring and Conservation of the Mediterranean Monk Seal in the Turkish Part of the Mediterranean Sea

OK M. , GÜCÜ A. C.

The Turkish Part of the Mediterranean Sea; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Turan, C., Salihoğlu, B., Özgür Özbek, E., Öztürk, B, Editör, TUDAV, ss.585-595, 2016


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 47

h-indeksi (WOS): 4