Araştırma Alanları

  • Rezervuar

  • Gaz Hidratları

  • Jeothermal Rezervuar Mühendisliği