Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DEVELOPMENT OF A 3D PIP JOINT MODEL

EORS 2020 Europian Orthopaedic Reserch Society 28th Annual Meeting Congress, İzmir, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2020, ss.386